شعبان، ماه دعا و روزه است. من یک وقتی از امام رضوان الله علیه پرسیدم در این دعاهای مأثوری که وجود دارد، شما کدام را بیشتر دوست دارید. فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه. اتفاقا هر دو دعا هم مال ماه شعبان است.
رهبرانقلاب 83.7.13